Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-096521-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay buổi làm việc. Trường hợp chứng thực với số lượng lớn thì hẹn lại sau nhưng tối đa không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao các giấy tờ, văn bản đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự xuất trình bản chính và bản sao cần chứng thực và yêu cầu chứng thực tại TT giao dịch một cửa của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp kiểm tra tính hợp pháp của Bản chính, đối chiếu bản sao với bản chính. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành chứng thực
Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại TT giao dịch một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến đề nghị đương sự xuất trình bản chính để đối chiếu
Bản sao giấy tờ, văn bản cần chứng thực
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính. 2.000đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên mỗi trang thu 1.000đ/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
24