Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-097188-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp mang hồ sơ đến nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa đối với thị xã Bắc Kạn
Bước 2: cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu đủ các điều kiện theo quy định thì trao giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa đối với thị xã Bắc Kạn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đầy đủ các điều kiện được pháp luật quy định, nếu nội dung đăng ký kinh doanh mới thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình, nếu nội dung kinh doanh mới thuộc những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề
Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền quản lý ngành cấp, nếu nội dung kinh doanh mới thuộc những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nếu nội dung kinh doanh mới thuộc những ngành, nghề phải có vốn pháp định
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/ 01 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hộ kinh doanh - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-097188-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22