Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-097626-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị Thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Gia hạn giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương (huyện), Phòng Quản lý đô thị (thị xã). Cán bộ phòng xuống kiểm tra thực địa. Trong trường hợp không đủ điều kiện tiến hành lập thủ tục cấp phép xây dựng được thì Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã có văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối cấp phép xây dựng
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã
Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng nhà (Đơn tự viết) có xác nhận của tổ phố và chữ ký đóng dấu đỏ của lãnh đạo Xã, Phường
Hồ sơ đã được cấp phép xây dựng (Hồ sơ CPXD gốc 01 bộ + Biên lai thu lệ phí CPXD)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng 10.000đ/ 01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ đô thị - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-097626-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18