Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-097713-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị Thị xã;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: xChứng chỉ Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân xin cung cấp thông tin hoặc cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng xuất trình giấy tờ có liên quan)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương hoặc Phòng quản lý đô thị thị xã. Cán bộ phòng tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nếu đạt yêu cầu thì lập văn bản cung cấp thông tin hoặc chứng chỉ quy hoạch hoặc giới thiệu địa điểm (Nếu vị trí công trình nằm ngoài khu quy hoạch)
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì căn cứ vào quy chuẩn xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc đô thị để có văn bản chấp thuận địa điểm thay cho việc cấp chứng chỉ quy hoạch
Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản đề nghị cung cấp thông tin
Chủ trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư (văn bản công chứng) của cấp có thẩm quyền
Sơ đồ vị trí và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 2 năm
Các văn bản, giấy tờ liên quan khác (nếu có)
Riêng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch để sản xuất kinh doanh cần kèm theo đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cung cấp thông tin và Cấp chứng chỉ quy hoạch đối với các công trình dự án thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của cấp huyện (không áp dụng cho nhà ở riêng lẻ) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-097713-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16