Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-097744-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị Thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương (huyện), Phòng Quản lý đô thị (thị xã). Cán bộ phòng xuống kiểm tra thực địa. Trong trường hợp không đủ điều kiện tiến hành lập thủ tục cấp phép xây dựng được thì Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã có văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối cấp phép xây dựng
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Báo cáo về thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (photo có công chứng); (trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích (đã nộp tiền chuyển đổi có biên lai thu tiền chuyển mục đích SDĐ kèm theo) hoặc giấy xác nhận nguồn gốc đất hoặc giấy tờ thuê đất được Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã phê duyệt, có sơ đồ thửa đất kèm theo)
Hồ sơ thiết kế. Trong hồ sơ thiết kế của các hạng mục công trình phải có: mặt bằng móng, mặt bằng nhà các tầng, mặt cắt dọc nhà, mặt đứng trước nhà, chi tiết móng, hệ thống thoát nước thải, chi tiết các hạng mục của các hạng mục công trình)
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu 1- Phụ lục IV)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 100.000đ/ 01 giấy phép
Phí xây dựng Nhóm C: 0,1% chi phí xây dựng công trình trừ phần thiết bị
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xây dựng dùng cho công trình thuộc dự án doanh nghiệp tư nhân - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-097744-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32