Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-098122-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Giao dịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc, nếu đủ điều kiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo ngày hiệu lực của thông tin mới bổ sung, sửa đổi cho khách hàng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng đề nghị Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp 01 (một) bộ hồ sơ giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản
Bước 2: Khách hàng tiến hành kê khai và hoàn thiện các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ phận kế toán
Bước 3: Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản tại Bộ phận kế toán
Bước 4: Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
Bước 5: Nếu phù hợp theo quy định thì Bộ phận kế toán bổ sung, sửa đổi thông tin khách hàng. Nếu không phù hợp thì trả khách hàng và nêu lý do từ chối thay đổi thông tin tài khoản của khách hàng
Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản (03 bản)
Hồ sơ pháp lý liên quan đến thay đổi thông tin khách hàng, gồm các nội dung được quy định tại Thủ tục số 77.3, Mục 7 – Hồ sơ.
Các giấy tờ trong bộ hồ sơ bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yếu tố kê khai trong bộ hồ sơ bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản phải chính xác, đúng sự thật. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các yếu tố đã bổ sung, sửa đổi tài khoản đã gửi Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Mở tài khoản thanh toán – Đối với khách hàng đã mở tài khoản, có thay đổi thông tin tại Phòng Giao dịch - Chi nhánh ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn Thái Nguyên – Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-098122-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
24