Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-101576-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Bản sao bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng gửi đề nghị đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu không đầy đủ yêu cầu hoàn thiện
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đơn xin chỉnh sửa nội dung trên văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn)
Bản chính văn bằng tốt nghiệp đã cấp
Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THCS (BT THCS)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao bằng Mức thu: 10.000 đồng/ 01 bằng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29