Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-102251-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp lập phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận Văn phòng tiếp nhận hồ sơ, cấp phiếu hẹn cho doanh nghiệp, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho doanh nghiệp tại Ban quản lý
Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án (bản gốc)
Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản gốc hoặc bản sao công chứng)
Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng (bản sao công chứng)
Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án (bản gốc)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-102251-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22