Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-102520-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh ngiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đến nộp trực tiếp tại Văn phòng BQL
Bước 2: Văn phòng Ban quản lý tỉnh Bắc Kạn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Văn phòng Ban quản lý sẽ hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Doanh nghiệp nhận giấy phép lao động nước ngoài tại Văn phòng Ban quản lý sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.
Văn bản đề nghị ra hạn giấy phép (theo mẫu)
Bản sao hoạt động lao động
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 05: Đề nghị ra hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí, lệ phí 200.000đ/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-102520-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29