Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-102533-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Kinh tế thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Kinh tế thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại tại Phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã
Bước 2: Phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh của thương nhân
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại)
Giấy xác nhận mất giấy phép kinh doanh (có xác nhận của Công an xã, phường) trong trường hợp mất Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu cũ trong trường hợp Giấy phép bị rách, hư hỏng một phần
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh - Mức phí khu vực thị xã: 50.000 đ/giấy phép; - Mức phí khu vực khác: 25.000đ/giấy phép.
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh - Mức phí khu vực thị xã thuộc tỉnh: 100.000đ/điểm kinh doanh; - Mức phí khu vực khác: 50.000đ/điểm kinh doanh.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu trường hợp bị mất, rách, hư hỏng hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-102533-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29