Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-102542-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Kinh tế thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện, Phòng Kinh tế thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại tại Phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã
Bước 2: Phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh của thương nhân
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại phòng Công thương cấp huyện, phòng Kinh tế thị xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với qui hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.
Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá của hộ kinh doanh
Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh
Bản sao (công chứng )Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh - Mức phí khu vực thị xã: 50.000 đ/giấy phép; - Mức phí khu vực khác: 25.000đ/giấy phép
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh - Mức phí khu vực thị xã thuộc tỉnh: 100.000đ/điểm kinh doanh; - Mức phí khu vực khác: 50.000đ/điểm kinh doanh.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đối với cá nhân - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-102542-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29