Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-102568-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan công an cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người đến nộp và thông báo nộp phí.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi truờng
Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 5: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận hiện không có tranh chấp
Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn trình bày lý do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác nhận của cơ quan Công an
Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã lập và được Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất xác nhận đã niêm yết đủ 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp hay khiếu nại
Chứng minh thư nhân dân (phô tô công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (mẫu 15/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
Lệ phí địa chính 20.000 đ đối với các phường thuộc thị xã
Phí thẩm định cấp QSD Đất 30.000 đ/ một hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
14