Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-103167-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thị xã)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (hoặc phòng Kinh tế thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hạt Kiểm lâm; Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn); Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phépQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ rừng nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (hoặc phòng kinh tế thị xã Bắc Kạn)
Bước 2: Cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (hoặc phòng kinh tế thị xã Bắc Kạn) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn và yêu cầu chủ rừng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 3: Chủ rừng nhận Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và Giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân huyện, thị tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (phòng kinh tế thị xã Bắc Kạn) hoặc nhận thông qua hệ thống bưu chính
Đơn xin khai thác tận dụng của chủ rừng theo mẫu
Photo copy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hồ sơ giao đất, giao rừng
Thuyết minh thiết kế tận thu; Phiếu điều tra trữ lượng rừng; Biên bản bài cây; Biểu thống kê khối lượng (theo mẫu); bản đồ thiết kế khai thác tỷ lệ 1/5.000
Biên bản nghiệm thu Hồ sơ thiết kế giữa chủ rừng với đơn vị thiết kế
Bản photo coppy quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất (hoặc quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng) của cấp có thẩm quyền
Phương án trồng lại rừng
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản bài cây (mẫu 19)
Tải về
Biểu thống kê sản lượng (Mẫu 07)
Tải về
Biểu thống kê sản lượng (Mẫu 08)
Tải về
Biểu thống kê sản lượng (Mẫu 09)
Tải về
Đơn xin khai thác tận dụng gỗ (mẫu 03)
Tải về
Phiếu điều tra trữ lượng (mẫu 01)
Tải về
Thuyết minh thiết kế khai thác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-103167-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30