Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-103256-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã đối với trường hợp cấp mới giấy chứng nhận; Văn phòng Đăng ký QSD đất đối với trường hợp chỉnh lý trang 4 giấy chứng nhận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục thuế huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý trang 4
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày để người nộp đến nhận thông báo nộp thuế .
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liêu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; thông báo cho công dân đến Cơ quan thuế huyện, thị xã để thực hiện nghĩa vụ tài chính. ( Hoặc gửi thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thông báo cho bên nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng biết và thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Bước 4: Sau khi nhận được biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính của công dân, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận
Bước 5: - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước
Thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận hiện không có tranh chấp
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định), được chứng thực của Ủy ban nhân dân phường nơi có đất hoặc của Phòng Công chứng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2,5 Điều 50 của Luật đất đai
Chứng minh thư nhân dân (phô tô công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu số 07/HĐCN
Tải về
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất(mẫu số 37/HĐCN)
Tải về
Tờ khai chuyển quyền sử dụng đất (mẫu số 01/CQSD)
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 07/KK – TNCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25.000 đ đối với các phường thuộc thị xã
Phí thẩm định cấp QSD Đất 30.000 đ/ một hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-103256-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18