Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-103810-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở VHTT&DL tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ quy định trên và văn bản đề nghị thoả thuận đến Sở Xây dựng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ và có văn bản trả lời cho Sở VHTT&DL chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở VHTT&DL cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi biên nhận khi hồ sơ đúng, đủ, nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản)
Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế theo quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Y tế (Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm )
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp (Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn)
Bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành (Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh)
Bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này)
Bản sao Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước)
Bản sao Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu)
Văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng
Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước
Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo được quy định cụ thể như sau:\ 1. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 2. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30 m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 3. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20 m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 4. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10 m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 5. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 6.Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: Vắc xin, sinh phẩm y tê; Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Thực phẩm, phụ gia thực phẩm) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-103810-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20