Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-103830-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô được quy định như sau: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở VHTT&DL tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một số công việc sau:
+ Gửi các loại giấy tờ quy định tại điểm 9,10,11 trong thành phần hồ sơ đến Sở Xây dựng; + Gửi một mẫu (makét) đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở VHTT&DL cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi biên nhận khi hồ sơ đúng, đủ, nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.( Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật)
Bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (Đối với quảng cáo thuốc thú y)
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội (Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống)
Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.(Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi )
Văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng
Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước
Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo được quy định cụ thể như sau 1. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 2. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30 m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 3. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20 m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 4. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10 m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 5. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000đ/1giấy phép/1bảng biển pa nô. 6.Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-103830-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25