Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-103847-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nếu hồ sơ đúng, đủ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận biển hiệu xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch CSLTDL tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Các điều kiện chung bao gồm:
a) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
b) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;
2. Các điều kiện cụ thể bao gồm:
a) Đối với khách sạn, làng du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
b) Đối với biệt thự du lịch và căn hộ du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
c) Đối với bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.
Đơn đề nghị xếp hạng CSLTDL
Biểu đánh giá chất lượng CSLTDL quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng CSLTDL
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong CSLTDL
Bản sao Đăng ký kinh doanh của CSLTDL, quyết định thành lập doanh nghiệp ( nếu có)
Bản sao Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý
Bản sao Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điệu kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội
Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ
Bản sao Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)
Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch - Loại đề nghị đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao: 500.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại đề nghị tiêu chuẩn tối thiểu: 300.000 đồng/lần/cơ sở.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng Cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-103847-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30