Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-104166-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó giám đốc sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Cán bộ của phòng tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đúng, đủ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn ngày trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đúng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn
Bước 3: Cá nhân tổ chức nhận kết quả tại sở VHTTDL
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có trình độ chuyên môn và am hiểu về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến Di sản văn hoá theo quyết định của toà án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính.
Đơn xin cấp chứng chỉ (không có mẫu)
Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn có liên quan
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-104166-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Di sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22