Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-104271-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện,, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: – Nộp hồ sơ tại PhòngTài nguyên và Môi trường huyện, thị xã.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lí và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: - Nhận kết quả tại PhòngTài nguyên và Môi trường huyện, thị xã.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.
01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
05 (năm ) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
01 (một) báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kĩ thuật hoặc phương án sản xuất- kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án.
* Trường hợp dự án nằm trên 2 huyện trở lên, số lượng tài liệu náy trong hồ sơ được tăng thêm bằng số lượng huyện tăng thêm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường (đối với dự án chưa đi vào hoạt động) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-104271-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
38