Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-105269-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kết quả thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại, bổ sung giấy phép sử dụng VLNCN
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương
Bước 2: Sở Công Thương tiến hành xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh
Bước 3: thẩm định thực tế địa điểm
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương
Đơn xin cấp hoặc xin cấp lại, bổ sung giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (do người đứng đầu đơn vị ký). Đơn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Theo mẫu 1)
Giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Quyết định cho phép đưa kho VLN vào sử dụng của Công an tỉnh Bắc Kạn (Bản sao công chứng)
Giấy phép hoạt động khoáng sản (Bản sao hợp lệ)
Quyết định thu hồi và giao đất (Bản sao hợp lệ)
Hợp đồng thuê đất (Bản sao hợp lệ)
Thiết kế cơ sở đã được phê duyệt theo quy định (Bản sao hợp lệ)
Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp; Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng của Quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt (Bản sao hợp lệ)
Hồ sơ kho bảo quản VLN, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại QCVN 02: 2008 với đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng; Nếu đơn vị không có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển thì phải có Hợp đồng thuê kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển (Bản sao hợp lệ)
Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của thủ trưởng đơn vị (Bản sao hợp lệ)
Người làm việc có liên quan đến VLN phải có: Chứng chỉ nghề thợ mìn; giấy chứng nhận huấn luyện an toàn VLN (Bản sao hợp lệ)
Kế hoạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Bản sao hợp lệ)
Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đang sử dụng) và những bổ sung thay đổi (nếu có) (Bản sao hợp lệ)
Báo cáo tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị trong thời gian đã được cấp phép (Theo mẫu 2) (Bản sao hợp lệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp hoặc xin cấp lại, bổ sung giấy phép sử dụng VLNCN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Mức phí: + Thời gian sử dụng từ 02 năm trở xuống: 2.000.000 đồng/giấy phép; + Thời gian sử dụng trên 02 năm đến 05 năm: 2.500.000 đồng/giấy phép;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Hồ sơ cấp lại, bổ sung giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-105269-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28