Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-105369-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu đơn vị đủ điều kiện theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép sử dụng VLNCN. Nếu không đủ điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do chưa cấp.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kết quả thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép sử dụng VLNCN.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương
Bước 2: Sở Công Thương tiến hành xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh
Bước 3: Thẩm định thực tế địa điểm
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương
Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (do người đứng đầu đơn vị ký). Đơn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Theo mẫu)
Giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Quyết định cho phép đưa kho VLN vào sử dụng của Công an tỉnh Bắc Kạn (Bản sao công chứng)
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép đầu tư (Đối với các đơn vị đăng ký lần đầu)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công công trình (Bản sao hợp lệ)
Quyết định chỉ thầu, trúng thầu thi công công trình (Bản sao hợp lệ)
Hợp đồng thi công công trình, giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Bản sao hợp lệ)
Phương án nổ mìn đối với các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, thi công công trình, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng của Quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt (Bản sao hợp lệ)
Hồ sơ kho bảo quản VLN, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại QCVN 02: 2008 với đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng; Nếu đơn vị không có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển thì phải có Hợp đồng thuê kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển (Bản sao hợp lệ)
Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của thủ trưởng đơn vị (Bản sao hợp lệ)
Người làm việc có liên quan đến VLN phải có: Chứng chỉ nghề thợ mìn; giấy chứng nhận huấn luyện an toàn VLN (Bản sao hợp lệ)
Kế hoạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Bản sao hợp lệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp hoặc xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Mức phí: 2.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Đối với các đơn vị sử dụng ngoài hoạt động khai thác khoáng sản) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-105369-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31