Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-105886-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể ừ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Y tế huyện, thị xã; Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đủ thì hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện
Bước 2: Thành lập đoàn thẩm định. Nếu đủ điều kiện thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận; nếu không đủ điều kiện cấp thìôPhngf Y tế trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận tại Phòng Y tế huyện
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu có)
Bản thuyết minh về cơ sở, vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và khu vực xung quanh.
+ Bản mô tả quy trình chế biến (qui trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
Bản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh (theo mẫu)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( mẫu số 2)
Tải về
Đơn đê nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP (mẫu số 01)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (đối với các cơ sở do các huyện, thị xã cấp giấy phép kinh doanh) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-105886-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18