Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-106562-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Quản lý con dấu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ Đăng ký Dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương
Bước 2: Sở Công Thương thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và neu rõ lý do
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương
Đơn đăng ký Dấu nghiệp vụ theo mẫu MĐ1
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư(bản sao có công chứng)
Mẫu con dấu nghiệp vụ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu MĐ-1.Đơn đăng ký Dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký Dấu nghiệp vụ Mức phí: 20.000đồng/01 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy chứng nhận đăng ký Dấu nghiệp vụ thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-106562-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Quản lý con dấu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22