Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-115377-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.
- Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.
Bước 2: - Tổ TK&VV nhận Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) của các tổ viên trình Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các hộ xin vay đúng là những hộ thuộc diện nghèo theo quy định và hiện đang cư trú hợp pháp tại xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (mẫu 03/TD).
- Sau khi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ TK&VV có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt cho vay.
Bước 3: - Ngân hàng chính sách xã hội nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành xem xét, phê duyệt cho vay.
- Sau khi phê duyệt, Ngân hàng chính sách xã hội gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có tên trong danh sách hộ nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ LĐTB&XH công bố
Được tổ TK&VV bình xét, lập thành danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Người vay cư trú hợp pháp tại địa phương
Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-115377-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35