Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-115383-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.
- Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.
Bước 2: - Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách hộ nghèo thuộc diện được vay vốn làm nhà ở đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện phê duyệt, đồng thời thực hiện theo thứ tự ưu tiên (quy định tại điểm 2 Điều 2 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
- Sau khi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ vay vốn tới Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện để làm thủ tục vay vốn.
Bước 3: - Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn để xem xét, phê duyệt cho vay.
- Sau khi phê duyệt, Ngân hàng chính sách xã hội gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện (3)
Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ khác
Yêu cầu hoặc điều kiện (4)
Hộ đang cư trú tại địa phương thuộc khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước
Yêu cầu hoặc điều kiện (5)
Là thành viên của Tổ TK&VV
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Là hộ nghèo, đang cư trú tại địa phương, có tên trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 có hiệu lực thi hành (ngày 13/01/2009)
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở
Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD)(bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-115383-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34