Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-146168-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi Trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị sử dụng đất nộp hồ sơ (qua phòng Tài chính doanh nghiệp -Giá cả- công sản -Sở Tài chính)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, các đơn vị cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định
Bước 3: Biên Bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước không thu tiền sử dụng đất (đơn vị nhận tại cơ quan Sở Tài chính)
Bước 4: Cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính
Bước 5: Hàng năm có sự thay đối về diện tích đất sử dụng hoặc thay đổi mục đích đất thì tổ chức phải báo cáo với Sở Tài chính
Văn bản đề nghị xác định giá trị sử dụng đất của đơn vị, tổ chức được nhà nước giáo đất không thu tiền sử dụng đất
Hồ sơ bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, biên bản bàn giao cơ sởan xuất kinh doanh, trụ sở làm việc). Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì tổ chức phái có văn bản giải trình được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã xác nhận quá trình sử dụng đất và đang sử dụng không có tranh chấp
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước không thu tiền sử dụng đất - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-146168-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19