Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-148878-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận một cửa - Sở GTVT
Đơn đề nghị có dán ảnh
05 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền, máy trưởng 170.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Dự kiểm tra lấy Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (trong trường hợp địa phương chưa có cơ sở dạy nghề thuyền viên) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-148878-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22