Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-BS25
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng BQL các KCN tỉnh Bắc Kạn
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đến nộp trực tiếp tại Văn phòng BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30'-11h30', chiều từ 13h30'-16h30' tất cả các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Văn phòng BQL tỉnh Bắc Kạn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Văn phòng BQL sẽ hướng dẫn nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Nhà đầu tư nhận thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại Văn phòng BQL sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhà đầu tư không được chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, BQL sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết rõ lý do, thời gian thông báo không quá 05 ngày làm việc.
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30'-11h30', chiều từ 13h30'-16h30' tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo Điều 11 quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 21/1/2008 của UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều lệ khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn các dự án đầu tư cần phải phù hợp với quy hoạch nghành, nghề của khu công nghiệp. Các nghành sản xuất sau được đầu tư vào khu công nghiệp:
+ Sản xuất, lắp ráp cơ khí.
+ Chế biến khoáng sản, kim loại mầu.
+ Chế biến nông lâm sản.
+ Sản xuất vật liệu xây dựng và một số nghành sản xuất khác không gây tác động xấu tới môi trường
Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án
- Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc một (01) thuyết minh phương án sản xuất, kinh doanh của dự án.
- Đối với dự án, phương án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo cáo đánh giác tác động môi trường ngoài thành phần hồ sơ nêu trên thì hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.
- Đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường thì ngoài thành phần hồ sơ nêu trên phải kèm theo một bản sao văn bản chứng minh bản cam ket bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh trước đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-BS25
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26