Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-084165-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thay đổi, cải chính hộ tịch: 05 ngày làm việc (kéo dài không quá 5 ngày trong trường hợp phải xác minh); Bổ sung, điều chỉnh hộ tịch: Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thay đổi, cải chính, điều chỉnh hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi đến dưới 14 tuổi thì phải có sự đồng ý của đương sự
+ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch:
+ Tờ khai (theo mẫu);
+ Giấy khai sinh bản chính;
+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;
+ Các giấy tờ khác để làm căn cứ cho việc thay đổi cải chính hộ tịch.
+ Điều chỉnh hộ tịch;
+ Đơn xin điều chỉnh hộ tịch;
+ Các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh;
+ Bản chính Giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch ở cấp xã - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-084165-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17