Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-085853-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
+ Một (01) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu phụ lục 25 của Thông tư số: 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường .(bản chính).
+ Năm (05) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án theo (mẫu phụ lục 26) của Thông tư số: 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường .(bản chính).
+ Một (01) bản cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất - kinh doanh,…(bản chính).
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo vệ môi trường (mẫu phụ lục 26)
Tải về
Bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường (mẫu phụ lục 25)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bản cam kết bảo vệ môi trường - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-085853-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25