Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-086197-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (theo mẫu) có xã, thị trấn xác nhận nơi có đất toạ lạc;
+ Sơ đồ vị trí thửa đất và trích lục bản đồ đo đạc, tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 được thiết lập không quá 2 năm tính đến thời điểm xin cấp CCQH (sơ đồ thửa đất do cơ quan chuyên môn có tư cách pháp nhân thiết lập, ký tên và đóng dấu hợp pháp);
* Ghi chú: Thửa đất phải được thể hiện chính xác về ranh giới, đỉnh thửa phải có toạ độ Nhà nước. Mỗi thửa đất phải kèm theo thông tin về số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích thửa đất và ký hiệu thửa đất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-086197-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
28