Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-086297-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu có xã, thị trấn xác nhận;
+ 01 bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;
+ 01 bản sao các giấy tờ có liên quan đến việc cấp đổi, cấp lại;
+ Trường hợp mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu, công trình xây dựng, xin cấp lại yêu cầu phải có giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp xã, thị trấn nơi mất giấy kèm theo Giấy chứng minh nhân dân đã đăng tin trên thông tin phương tiện thông tin đại chúng một lần đối với khu vực đô thị hoặc niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với khu vực nông thôn, trừ trường hợp có căn cứ rõ ràng là Giấy chứng nhận đã bị thiêu huỷ do thiên tai, hỏa hoạn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi, lại cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 50.000đ/ 01 bộ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-086297-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26