Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-104454-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (Đối với huyện có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất); phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (Đối với huyện không có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu sau 15 giờ làm việc thì hồ sơ được thực hiện chậm kéo dài thêm trong ngày làm việc hôm sau)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đăng ký thay đổi nội dung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (2 bản chính);
+ Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp.Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp trong trường hợp có sự thay đổi tên.(bản chính);
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ( nếu có ) trong trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất. (bản sao có xác nhận).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu 03/ĐKTĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 40.000đ/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32