Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-104614-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trường hợp xin nghỉ hẳn, chuyển thành doanh nghiệp: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Trường hợp hộ kinh doanh vi phạm pháp luật: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xóa tên trong sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
+ Trường hợp xin nghỉ hẳn, chuyển thành doanh nghiệp;
+ Đơn xin nghỉ hẳn, chuyển thành doanh nghiệp;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ;
+ Trường hợp hộ kinh doanh vi phạm pháp luật;
+ Kết luận/biên bản làm việc/điều tra hộ kinh doanh vi phạm của các cơ quan chức năng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hộ kinh doanh khi không kinh doanh hoặc ngừng hoạt động quá 6 tháng, chuyển quận huyện khác, kinh doanh ngành nghề bị cấm, chuyển thành doanh nghiệp, xin nghỉ hẳn - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-104614-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25