Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-104626-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu HTXMĐ (bản chính).
- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu HTXDS (bản chính).
- Điều lệ hợp tác xã (bản chính).
- Nghị quyết đại hội xã viên về việc chia hợp tác xã (bản chính).
- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia hợp tác xã đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã cũ (bản chính).
- Thông báo việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã cũ (nếu có) theo mẫu HTXTB-2 (bản chính).
- Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (bản sao).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà làm trụ sở chính (bản sao).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cũ (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn ĐKKD hợp tác xã (Mẫu HTXMĐ)
Tải về
Mẫu Điều lệ hợp tác xã
Tải về
Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu HTXDS)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 100.000đ/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25