Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-105257-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
* Đối với tàu có công suất trên 20 cv:
+ Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu của ngư dân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa chỉ cư trú hợp pháp và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản trên biển;
+ Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về các giấy tờ:
+ Giấy phép khai thác thủy sản;
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá;
+ Sổ đăng kiểm tàu cá;
+ Báo cáo thời gian hoạt động chuyến biển có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc đồn Biên phòng.
* Đối với tàu có công suất nhỏ hơn 20 cv:
+ Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu của ngư dân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa chỉ cư trú hợp pháp và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản trên biển;
+ Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về các giấy tờ:
+ Giấy phép khai thác thủy sản;
+ Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá;
+ Báo cáo thời gian hoạt động chuyến biển có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc đồn Biên phòng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ dầu cho ngư dân - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-105257-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn, Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35