Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-108490-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Báo chí-xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: + Nộp hồ sơ tại phòng Báo chí-xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu (số 04, đường Phan đình Phùng, Phường 3, TX Bạc Liêu).
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân hoặc tổ chức xin giấy phép họp báo phải trình văn bản gốc.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ).
Bước 3: + Nhận giấy phép tại phòng Báo chí-xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu (số 04, đường Phan đình Phùng, Phường 3, Thị Xã Bạc Liêu).
- Công chức trả kết quả.
- Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải trình giấy hẹn.
- Thời gian trao trả giấy phép: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ (03) năm trở lên;
+ Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;
+ Có Nhân sự do môt người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan đại diện;
+ Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp thẻ nhà báo.
- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;
- Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động báo chí;
- Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;
- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;
- Văn bản qui định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;
- Bản sao có công chứng Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;
- Đối với phóng viên thường trú:
* Công văn của cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn (ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại liên lạc;
* Lý lịch trích ngang của phóng viên thường trú (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan);
* Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-108490-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26