Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-109311-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Báo chí-xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu (số 04, đường Phan đình Phùng, Phường 3, TX Bạc Liêu).
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân hoặc tổ chức xin giấp phép phải trình văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ).
Bước 3: Nhận giấy phép tại phòng Báo chí-xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu (số 04, đường Phan đình Phùng, Phường 3, TX Bạc Liêu).
- Công chức trả kết quả.
- Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải trình giấy hẹn.
+ Thời gian trao trả giấy phép: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đăng ký loại vàng mã dự định in
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-109311-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26