Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-117446-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh Bạc Liêu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xóa tên doanh nghiệp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu):
- Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thì phải có văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi người được ủy quyền đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân sử dụng lao động đối với người được ủy quyền.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu, ngày Lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu):
- Kết quả gồm có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu doanh nghiệp (kèm theo biên lai thu phí và lệ phí).
- Thời gian trả kết quả: Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu, ngày Lễ nghỉ).
Thành phần hồ sơ, bao gồm: Quyết định giải thể bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc) - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-117446-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22