Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-117669-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Trả kết quả trong thời hạn không quá mười tám (18) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, không đủ điều kiện để cấp phép sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu không cấp phép sẽ trả lại hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện)
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (số 78, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu)
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp (hoặc gửi lại giấy hẹn theo đường bưu điện đến địa chỉ đã ghi trong hồ sơ)
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc có sai sót thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp theo quy định (hoặc liên hệ với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua số điện thoại để bổ sung hoặc điều chỉnh)
. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hoàn trả và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định (hoặc gửi trả lại hồ sơ theo đường bưu điện đến địa chỉ đã ghi trong hồ sơ)
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: Làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ
Bước 3: - Nhận kết quả: Giấy phép được trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện theo các bước sau:
+ Người nhận giấy phép xuất trình giấy hẹn hoặc được gửi qua đường bưu điện
+ Công chức viết giấy báo thu phí, lệ phí cho người nhận đến Văn phòng Sở (Phòng Kế toán - Tài vụ) đóng phí, lệ phí
+ Công chức trao giấy phép cho người nhận; trường hợp nhận hộ, người nhận phải có thêm giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân của người nhận hộ
+ Thời gian trao giấy phép: Buổi sáng: Làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất
Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành
Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề
- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất
Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề.
- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất
b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề.
- Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.
c) Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu số 01a-M ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT)
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp; trường hợp chỉ có bản sao chụp thỉ phải kèm bản chính để đối chiếu)
Văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp, trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu) và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo mẫu số 01c ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đấ
Tải về
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 700.000 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-117669-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31