Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-117753-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường (số 02, đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Bạc Liêu).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc có sai sót thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp theo quy định.
* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hoàn trả và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ ;Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày Lễ nghỉ.
Bước 3: Nhận Giấy phép: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường (số 02, đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Bạc Liêu) theo các bước sau:
- Người nhận Giấy phép xuất trình giấy hẹn.
- Công chức viết giấy báo thu phí, lệ phí cho người nhận đến Văn phòng Sở (Phòng Kế toán – Tài vụ) đóng phí, lệ phí;
- Công chức trao Giấy phép cho người nhận; trường hợp nhận hộ, người nhận phải có thêm giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân của người nhận hộ.
- Thời gian trao Giấy phép: Buổi sáng: làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày Lễ nghỉ.
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 02-a/GĐNDĐ);
- Giấy phép đã được cấp;
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tại thời điểm gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép;
- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (mẫu số 02-b/GĐNDĐ);
- Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 02-c/GĐNDĐ).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép khai thác nước dưới đất (mẫu số 02-b/GĐNDĐ)
Tải về
Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu số 02-c/GĐNDĐ)
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước dưới đất (mẫu số 02-a/GĐNDĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 50.000 đồng/1lần
Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy lần đầu

0
25