Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-117818-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ - Phòng Hành chính Tổng hợp) - Số 02, đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Bạc Liêu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc có sai sót thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp theo quy định.
* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hoàn trả và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; ngày Lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ - Phòng Hành chính Tổng hợp) - Số 02, đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Bạc Liêu, theo các bước sau:
- Người nộp hồ sơ đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuất trình giấy hẹn.
- Công chức viết giấy báo thu phí, lệ phí cho người nhận đến Bộ phận Kế toán - tài vụ (Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) để nộp phí, lệ phí.
- Công chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nộp hồ sơ; trường hợp nhận hộ, người nhận phải có thêm giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân của người nhận hộ.
- Thời gian trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Buổi sáng: làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ ;Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày Lễ nghỉ).
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất: 01 bản chính.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có): 01 bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính (chứng nhận biến động đất đai) 20.000 đồng/1lần/giấy
Phí thẩm định cấp QSDĐ(chứng nhận biến động đất đai) 50.000 đồng/1lần/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-117818-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16