Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-119138-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Giám đốc bệnh viện nộp hồ sơ tại Sở Y tế, thời gian nộp hồ sơ trong giờ hành chính (buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ; buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ) từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng (trừ ngày Lễ, thứ bảy, Chủ nhật).
* Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế trực tiếp kiểm tra hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sở Y tế tổ chức thẩm định và ra quyết định cấp phép;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: trả lại, đề nghị bổ sung hồ sơ ;
- Thời gian từ ngày 11 đến ngày 30 của tháng sẽ hòan thành thủ tục cấp phép hành nghề theo quy định của Bộ Y tế; Trường hợp không cấp, Sở Y tế sẽ thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp.
Bước 3: Nhận quyết định tại Sở Y tế từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng sau (trừ ngày Lễ, thứ bảy, Chủ nhật nghỉ)
- Tờ trình xin thành lập khoa (bản chính);
- Bảng báo cáo nhân sự, kèm theo bằng cấp chuyên môn;
- Bảng báo cáo cơ sở, trang thiết bị của khoa mới được thành lập;
- Biên bản thẩm định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-119138-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
40