Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-121155-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (Phòng Quản lý Đầu tư & xây dựng cơ bản)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (cho lần đầu), 03 ngày làm việc (cho lần cấp lại) kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Đối với cấp huyện, thị xã; cấp xã, phường, thị trấn:
• Các Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã sẽ là đầu mối chịu trách nhiệm triển khai hướng dẫn chủ đầu tư điền các chỉ tiêu vào hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn mình quản lý (bao gồm cả ngân sách cấp xã, phường).
• Hồ sơ đăng ký kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn “thực hiện dự án”)có tại mục 7 dưới đây.
Bước 2: Sở Tài Chính tiếp nhận tờ khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị gửi đến, tiến hành kiểm tra các chi tiêu kê khai, nếu đơn vị nào kê khai chưa đúng thì thông báo lại đề nghị đơn vị sửa đổi bổ sung đầy đủ.
Nhập tờ khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn vào chương trình cấp mã thống nhất của Bộ Tài chính.
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
• Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC.
• Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đối với bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB: Phụ lục mẫu số 08B-MSNS-BTC
Tải về
Đối với kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư”) đã đăng ký mã số sử dụng NS cấp tỉnh : Mẫu số 05-MSNS-BTC phụ lục 01
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư”) đã đăng ký mã số sử dụng Ngân sách (huyện, thị xã; cấp xã, phường) - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-121155-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
63