Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-128738-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Bạc Liêu. Khi nhận hồ sơ công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
Trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ về làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Bạc Liêu. Thương nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ nhận giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá phải mang theo giấy hẹn; công chức của bộ phận trả kết quả hướng dẫn thương nhân đến nộp lệ phí tại bộ phận thu phí, lệ phí của Văn phòng Sở Công Thương. Sau đó thương nhân cầm biên lai thu lệ phí trở lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận giấy. Trong trường hợp nhận thay, người nhận phải có Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người được uỷ quyền (đối với cá nhân), phải có giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức).
Thời gian hoàn trả hồ sơ: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại;
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có);
Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực. Việc cấp lại Giấy phép được tiến hành lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận là 50.000 đồng/01 giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
14