Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-130787-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường (số 02, đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Bạc Liêu).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc có sai sót thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp theo quy định.
* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hoàn trả và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày Lễ nghỉ.
Bước 3: Nhận Giấy phép: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường (số 02, đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Bạc Liêu) theo các bước sau:
- Người nhận Giấy phép xuất trình giấy hẹn.
- Công chức viết giấy báo thu phí, lệ phí cho người nhận đến Văn phòng Sở (Phòng Kế toán – Tài vụ) đóng phí, lệ phí.
- Công chức trao Giấy phép cho người nhận; trường hợp nhận hộ, người nhận phải có thêm giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân của người nhận hộ.
- Thời gian trao Giấy phép: Buổi sáng: làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày Lễ nghỉ.
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu số 02);
- Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định (mẫu số 01), kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (mẫu số 16);
- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thăm dò khoáng sản (mẫu số 01), bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (mẫu số 16)
Tải về
Đơn xin thăm dò khoáng sản (mẫu số 02)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 2.000.000 đồng/giấy phép
Tổng chi phí thăm dò địa chất * Đến 200.000.000 đồng là: 4.000.000 đồng ; * Trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng: 2% ; * Trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng: 1% ; * Trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng: 10.000.000 đồng + (0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng); * Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng: 55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng); * Trên 20.000.000.000 đồng: 85.000.000 đồng + (0,2% x phần vượt trên 20 tỷ đồng).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-130787-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17