Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-135645-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản hợp đồng ủy quyền tự khai của người ủy quyền.
- Giấy CMND, hộ khẩu của những người liên quan.
- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực hợp đồng ủy quyền 20.000 đồng/ trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [149]
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Bạc Liêu
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Bạc Liêu
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã - Bạc Liêu
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Bạc Liêu
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Bạc Liêu
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia - Bạc Liêu
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách - Bạc Liêu
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất - Bạc Liêu
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập - Bạc Liêu
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Bạc Liêu
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Bạc Liêu
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Bạc Liêu
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Bạc Liêu
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Bạc Liêu
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã - Bạc Liêu
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã - Bạc Liêu
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Bạc Liêu
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Bạc Liêu
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Bạc Liêu
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Bạc Liêu
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Bạc Liêu
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình không theo tuyến - Bạc Liêu
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Bạc Liêu
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Bạc Liêu
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - Bạc Liêu
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn - Bạc Liêu
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án - Bạc Liêu
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - Bạc Liêu
Cấp lại giấy phép xây dựng - Bạc Liêu
Cấp giấy phép di dời công trình - Bạc Liêu
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường - Bạc Liêu
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp sở hữu tài sản mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn phường - Bạc Liêu
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường - Bạc Liêu
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường - Bạc Liêu
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký góp vốn bằng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Cấp đổi và xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bạc Liêu
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Bạc Liêu
Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Bạc Liêu
Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bạc Liêu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bạc Liêu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bạc Liêu
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Bạc Liêu
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bạc Liêu
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bạc Liêu
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Bạc Liêu
Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Bạc Liêu
Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần - Bạc Liêu
Chia công ty cổ phần - Bạc Liêu
Tách công ty cổ phần - Bạc Liêu
Sáp nhập các công ty cổ phần - Bạc Liêu
Hợp nhất các công ty cổ phần - Bạc Liêu
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bạc Liêu
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Bạc Liêu
Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện - Bạc Liêu
Đăng ký để được cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của tòa án - Bạc Liêu
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh - Bạc Liêu
Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài - Bạc Liêu
Đăng ký đối với tổ chức tín dụng - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế - Bạc Liêu
Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập - Bạc Liêu
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-135645-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27