Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-136181-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận danh sách hộ nghèo đã được bình nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
- Kết quả nhận dạng nhanh hộ có khản năng thoát nghèo (phụ lục số 01).
- Kết quả nhận dạng nhanh hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo (phụ lục số 02).
- Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm (phụ lục số 03).
- Danh sách các hộ thuộc diện hộ nghèo mới (được lập dựa trên các tiêu chí đánh giá theo quy định).
- Biên bản hội nghị thôn xóm bình xét hộ nghèo (phụ lục số 4).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản hội nghị thôn xóm bình xét hộ nghèo (phụ lục số 4)
Tải về
Kết quả nhận dạng nhanh hộ có khản năng thoát nghèo (phụ lục số 01)
Tải về
Kết quả nhận dạng nhanh hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo (phụ lục số 02)
Tải về
Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm (phụ lục số 03)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hộ nghèo - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-136181-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39