Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-136689-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường - Sở Công Thương Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Bạc Liêu. Khi nhận hồ sơ công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
Trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ về làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Bạc Liêu. Công chức trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của giấy hẹn và đưa phiếu nộp lệ phí cấp giấy phép cho người nhận giấy phép, đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thu phí, lệ phí của Văn phòng Sở Công Thương. Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí cấp giấy phép và yêu cầu người đến nhận Giấy phép ký nhận Giấy phép, trao Giấy phép cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận thay, người nhận phải có Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người được uỷ quyền (đối với cá nhân), phải có giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức).
Thời gian hoàn trả hồ sơ: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định).
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.
Danh sách trích ngang cán bộ quản lý như Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp.
Tài liệu về năng lực truyền tải điện, phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.
Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.
Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành(phụ lục 3b)
Tải về
Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương là 800.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-136689-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24