Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-137148-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp,có Ủy ban nhân dân xã xác nhận;
- 02 ảnh 03x04;
- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (theo mẫu);
- Photo Sổ hộ nghèo;
- Quyết định hưởng trợ cấp (theo mẫu), điều chỉnh mức trợ cấp (theo mẫu) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Quyết định tiếp nhận đối tượng từ cơ sở bảo trợ xã hội trở về địa phương (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của xã (mẫu số 2)
Tải về
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)
Tải về
Quyết định hưởng trợ cấp (mẫu số 3),của Chủ tịch UBND huyện hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng từ cơ sở bảo trợ xã hội trở về địa phương (mẫu số 4)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ trợ cấp cho đối tượng là trẻ mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-137148-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15